top of page

TALLER DE PARES

Els tallers per a pares amb fills amb diversitat funcional tenen per objectiu:

 

  • Motivar als pares a utilitzar les seves pròpies fortaleses per promoure i estimular els processos de desenvolupament, per tant aprendre a utilitzar les seves capacitats i optimitzar-les.

  • Aportar un espai de reflexió, d'intercanvi d'experiències, de potenciar el que ens surt bé i nodrir-nos de l'altre.

  • Orientació en la resolució de conflictes, oferint estratègies i eines pràctiques als pares perquè desenvolupin amb els seus fills una criança focalitzada en el nen, en les seves competències NO en la diversitat funcional.
    Aprenentatge en grup.

La metodologia dels tallers:

  • És fonamentalment de caràcter vivencial, la qual cosa permet aprendre des de la nostra vivència, sensació, experiència alhora que ens possibilita empatizar amb el món del nen i ens guia en el rumb més adequat per promoure una educació en la qual respecte, repte, limitis i normes i fermesa i coherència van de la mà.

    D'aquesta forma els pares en aquests tallers podran endinsar-se al món dels nens, dels seus fills, a través de dinàmiques grupales en les quals l'aprenentatge, la diversió i la confiança i seguretat del propi grup els empodera en el seu rol de pares, redundant tot això en l'important, que el nen brilli amb el que és, un nen.

bottom of page