top of page

FELDENKRAIS

El Mètode Feldenkrais és un sistema de educació somàtica desenvolupat pel científic jueu d'origen ucraïnès Moshé Feldenkrais (1904-1984). Aquest mètode utilitza el moviment conscient i l'atenció dirigida per buscar patrons de moviment eficients i sans, així com millorar la postura i refinar habilitats motrius. Actualment hi ha més de 6.000 practicants de Feldenkrais en 25 països de quatre continents.

Què és el Mètode Feldenkrais?

El Mètode Feldenkrais usa el moviment i l'atenció dirigida a la persona com a vehicle per accedir al cervell i a la seva capacitat per crear noves connexions neuronals i nous patrons de moviment. Feldenkrais utilitza el moviment per accedir al sistema nerviós i trobar els patrons més eficients d'acció, així com recuperar mobilitat del cos, refinar habilitats motrius i adquirir major vitalitat.
A diferència de tècniques com la ioga, Feldenkrais no treballa a partir de l'esforç muscular o de la flexibilitat, ni té un enfocament en el contacte muscular, com els massatges.5En el cas d'aquest mètode l'èmfasi està posada en el moviment de l'esquelet mentre es practica l'atenció dirigida. La majoria de les lliçons de Feldenkrais es realitzen ficat al llit sobre un matalasset, encara que hi ha algunes lliçons que s'efectuen dempeus i en altres posicions.
Encara que Feldenkrais no és una teràpia ni substitueix un tractament mèdic, sinó un mètode educatiu, el seu objectiu és superar dolors, limitacions i aconseguir un estat de benestar i vitalitat física, mental i emocional.


Modalitats

El Mètode Feldenkrais compta amb dues modalitats: la Autoconciencia a través del Moviment i la Integració Funcional.
Les lliçons de Autoconciencia a través del Moviment són una sèrie de seqüències de moviment guiades en les quals la gent és conduïda de manera verbal, ja sigui en grups o individualment. Existeixen més de mil lliçons, i aquestes són realitzades de manera suau i gentil, usualment ficats al llit, o asseguts (algunes d'elles es fan dempeus), amb una èmfasi a reduir l'esforç i desenvolupar la autoconciencia. L'atenció de l'estudiant és dirigida pel practicant cap a àrees de si mateix que poden ser diferents a les quals usualment atén, per donar lloc a una sensació més completa del que fa i de com ho fa. Els resultats són una millor respiració, un increment en el rang de mobilitat, reducció del dolor, una major sensació de benestar, i el sentir-se més connectat amb un mateix.
La segona modalitat, cridada Integració Funcional, el practicant treballa de manera individual amb un alumne. El practicant usa les seves mans per establir amb l'alumne un diàleg a través del moviment, i usa les seves mans per realitzar moviments suaus, no invasius i no dolorosos amb l'esquelet i la musculatura de l'alumne. A partir d'aquest contacte manual suau i preciso l'alumne aprèn a generar noves possibilitats de moviment, desenvolupant el seu potencial humà. L'alumne aprèn a fer un ús més divers, més complet i millor organitzat de si mateix. Aquesta modalitat no és invasiva, brusca o dolorosa, el contacte és esqueletal i l'alumne està completament vestit.
Les aplicacions d'aquesta modalitat van des de les dificultats ortopédicas i neurològiques a les necessitats d'atletes professionals, ballarins, actors, músics, i tots els altres interessats que tenen el desig de millorar i créixer.

Beneficis principals del Mètode Feldenkrais

 

  • Contribueix a millorar el moviment, la postura, la flexibilitat, la coordinació i la relació espacial.

  • Ajuda a resoldre l'origen funcional de les dolències de l'esquena, de la columna, de les articulacions, dels músculs, etcètera.

  • Ajuda a tractar diversos patiments com la artrosis, la lumbàlgia, la osteoporosi, les contractures, el dolor cervical i lumbar, etcètera.

  • Expandeix la autoconciencia i la autoimagen.

  • Ajuda en la recuperació de problemes neurològics.

  • Millora el performance d'atletes d'alt rendiment.

     

bottom of page