top of page

VALORACIÓ

És un procés mitjançant el quin obtenim un diagnòstic diferencial fisioterápico, on realitzarem una entrevista i una exploració per confirmar la idoneïtat del pacient per aplicar-li els nostres tractaments. Aquesta exploració ens aporta informació sobre els seus antecedents, símptomes, tractaments anteriors i els seus resultats, tipus de personalitat, probabilitat de complir instruccions, historial de salut, observació i avaluacions especials amb diferents escales de diagnòstic, test específics, proves funcionals i diferents aspectes del pacient tals com a força muscular, rang articular, grau de espasticidad, hipertonía i hipotonía, etc.

En Thera nens la valoració  es realitza abans de començar un programa fisioterapico, aquesta valoració ens proporcionarà informació per desenvolupar el programa de fisioteràpia més adequat i totalment individualitzat per a cada pacient.

bottom of page